Artikelen door Redactie

, ,

Cyber & Information Security Day 2019

Op donderdag 14 november organiseert V-ICT-OR de 4e editie van de Cyber & Information Security Day. Dit congres is een ‘must-attend’ voor iedereen die te maken heeft met IT-beveiliging (cybersecurity & cybercrime/ Information security); zowel management als technisch betrokkenen, want door aanwezig te zijn, vergroot je meteen jouw praktische kennis en inzicht. Justine Simal van IFORI spreekt […]

,

Like-knop? U bent mede-verantwoordelijk

Eerder besliste het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein arrest al dat de beheerder van een facebookpagina een joint-controller (gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke) van persoonsgegevens is samen met Facebook. Nu werd de vraag opgeworpen of een beheerder van een website waarop een facebook like-knop plug-in staat, ook een joint controller is. Like-knop […]

,

Gegevensbescherming in het licht van een no-deal Brexit

Gegevensbescherming in het licht van een no-deal Brexit Op 23 juni 2016 stemde de bevolking van het Verenigd Koninkrijk over de gezamenlijke toekomst van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Het referendum werd beslecht in het voordeel van diegenen die opteerden voor een zogenaamde Brexit, het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese […]

,

Wat moet u aanvangen met de Microsoft DPIA?

De Nederlandse overheid liet een DPIA (Data Protection Impact Assessment) uitvoeren op Microsoft Office ProPlus. Uit deze DPIA bleek dat Microsoft op grote schaal persoonsgegevens verwerkt over het gedrag van gebruikers. De verzameling van die persoonsgegevens gebeurt zonder dat de gebruiker hierover geïnformeerd wordt, zonder toestemming van de gebruiker, zelfs zonder dat de gebruiker dit […]

, ,

Lokale besturen scoren ondermaats bij informatiebeveiliging

Audit Vlaanderen kwam tot de conclusie dat heel wat lokale besturen ondermaats scoren bij informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging: “De beveiliging van informatie tegen vernietiging, verlies, wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden of opgeslagen informatie“ Het gaat om de beveiliging van alle informatie, waaronder ook persoonsgegevens. De GDPR zelf voorziet principieel dat […]

Ook Google en Apple willen dat jouw App GDPR compliant is!

Apple heeft onlangs bekend gemaakt dat vanaf 3 oktober 2018 iedereen die een nieuwe App wil lanceren of een bestaande App wil updaten, verplicht een privacy policy moet opnemen in zijn App, alsook in de metadata van de App Store. Apps die niet voldoen aan deze vereiste zullen vanaf dan geweerd worden uit de App […]

,

Nieuwe Belgische Privacywet

Op 5 september 2018 is door de wetgever de “wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” gepubliceerd. Zo goed als de gehele de wet is onmiddellijk van kracht gegaan. De wet in kwestie geeft uitvoering aan de GDPR, daarnaast wordt ook de richtlijn over het gebruik van persoonsgegevens door […]

Een nieuwe term voor u om te onthouden: CWC of cyberweerbaarheidscertificaat

GDPR, DPO… U mag CWC aan het (to do) lijstje toevoegen. Het idee van een cyberweerbaarheidscertificaat (FR: certificat de cyberrésilience) voor bedrijven werd deze week gelanceerd door het Strategisch Comité. Het is duidelijk dat, na de GDPR, niemand van de partners rond de tafel nog nieuwe verplichtingen wil/durft opleggen aan de bedrijven rond cyber security. […]

Copyright in the digital single market

Het Europees parlement heeft zijn amendementen aan de voorgestelde richtlijn “Copyright in the digital single market goedgekeurd”, net als een mandaat om triloog onderhandelingen te voeren. Dit wil zeggen dat het Europees parlement zal overleggen met de Raad en de Commissie om tot een herzien voorstel voor een nieuwe richtlijn te komen. Een controversieel voorstel […]

App(laus) voor e-IDscan

Vaak vragen organisaties om een kopie van uw elektronische identiteitskaart (eID) om uw identiteit te verifiëren. Maar door gegevensbeschermingswetgeving, waaronder de GDPR, is dit in het merendeel van de gevallen niet zonder meer toegestaan. Organisaties staan voor een praktisch vraagstuk: hoe de identiteit van iemand controleren zonder de regelgeving te overtreden? Rechten van betrokkenen onder […]